قلم شیدا | اشعار مهدوی
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

اشعار

اشعار مهدوی

باد هم کم نکند سوز دل صحرا را

قطره ای عشق به آتش بکشد دریا را

ادامه مطلب →

روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران

تا از دلم بشویی غمهای روزگاران

ادامه مطلب →

اينجا نشسته ام بنويسم براى تو

از انتهاى عاشقى و ابتداى تو

ادامه مطلب →

روزیّ ما نبود ببینیم شاه را...

ناکام ماند عمر جوانی که داشتیم

ادامه مطلب →

مرا که رانده شدم از بهشت ، برگردان

که تو پناه من هستی به بی پناهی ها

ادامه مطلب →

عطری که از نفس زدنت می شود رها

شبها مرا به عشق تو بیدار می کند

ادامه مطلب →

از چشمه سار عرفان هر كس وضو ندارد

در سجده گاه عشقت آبي به رو ندارد

ادامه مطلب →