قلم شیدا | اشعار مهدوی
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

اشعار

اشعار مهدوی

نيمه ي شعبان رسيده فکر مهماني کنيم

کوي وبرزن را به ياد او چراغاني کنيم

ادامه مطلب →

غبار مقدم تو ، توتیای چشمانم

ز هجر تو شده ابری هوای چشمانم

ادامه مطلب →

وَ تو مي آيي و مي آيي و مي آيي

از صداي نفست نيز دلم مي لرزد

 

ادامه مطلب →

گر به دادم نرسی می روم از دست، بیا

نامت آرامش این قلب گرفتار من است

ادامه مطلب →

چه باید كرد تا یارم بیاید

همان كه كرده بیمارم بیاید

ادامه مطلب →

تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست

نگاه من به دل پاک و جان طاهر توست

ادامه مطلب →

به لبها زمزمه پس کی می آیی؟

به غمها خاتمه پس کی می آیی؟

ادامه مطلب →

غروب روز سه شنبه دلم هوایی توست

همه امید من آقا به مهربانی توست

ادامه مطلب →