قلم شیدا | همنشینی
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

همنشینی

صحابه در لغت و قرآن

ضرورت وجود دین و انتقال مفاهیم آن به زمان و نسل های آینده احساس نیاز به افرادی می کنیم که معارف دین را منتقل کنند

ادامه مطلب →

ورود به مبحث ( فضائل و کرامات اخلاقی )

ویژگی ها باعث میشود تا ما کسانی که این خصوصیات را دارا هستند، برای همنشینی و مصاحبت انتخاب کنیم وشاید...

ادامه مطلب →