قلم شیدا | صحابه
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

صحابه

عمربن خطاب (همکاری ها و حبس صحابه )

از نيروى منافقان بهره می‏بريم و گناه آنان به‏ عهده خودشان‏ است

ادامه مطلب →

بسر بن أرطاة و حکم بن ابی العاص

اصحاب پيامبر که بيرون رفتيد براي جهاد اگر جهاد مي خواهيد بياييد به مدينه  خليفه شما عثمان ،دين محمد را فاسد کرده است.

ادامه مطلب →

سمره بن جندب

تنها از قبیله ما چهل و هشت نفر را سر برید که همگی حافظ قرآن بودند.

ادامه مطلب →

صحابه در اصطلاح

مراد کسانی اند که پس از رحلت پیامبرصلی الله علیه وآله و سلم دست به تغییر و تبدیل و تحریف دین نزدند.

ادامه مطلب →

صحابه در لغت و قرآن

ضرورت وجود دین و انتقال مفاهیم آن به زمان و نسل های آینده احساس نیاز به افرادی می کنیم که معارف دین را منتقل کنند

ادامه مطلب →

حدیث ثقلین ( دلالت )

حدیث شریف ثقلین بهترین وسیله برای اتفاق مسلمانان می باشد.

ادامه مطلب →

حدیث ثقلین (راویان حدیث)

دو خلیفه نزد شما به جا می‌گذارم: یکی، کتاب خدا و دیگری، اهل بیتم و این دو از هم جدا نمی‌شوند تا بر سر حوض بر من وارد شوند.

ادامه مطلب →