قلم شیدا | صبا بگو به فاطمه شرح غم زمانه ام
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

شهادت امام جعفر صادق (ع)

صبا بگو به فاطمه شرح غم زمانه ام

صبا بگو به فاطمه شرح غم زمانه ام

صبا بگو به فاطمه شرح غم زمانه ام

که خون زجور دشمنان شد دل غمگنانه ام

چنان که درب خانه ات سوخت در آتش ستم

آتش کينه شعله ور گشته به درب خانه ام

به جرم آنکه در جهان نور دو ديده توام

چشم به راه يورش خصم دنى شبانه ام

ابن ربيع خيره سر پياده و برهنه سر

نيمه سب بيرون کشد زخانه جابرانه ام

به مسلخ حکومتى مي بردم کشان کشان

کندى اگر کنم زند زکينه تازيانه ام

منصور تا که بيندم تيغ کشد به روى من

شرم و حيا نمى کند ز خالق يگانه ام

گهى به من تعراف شراب مى کند گهي

به احترام مى کشد دست به روى شانه ام

شاهد درد من بود رنگ ز رخ پريده ام

گواه سوز دل بود سرشک دانه دانه ام

 

شاعر : حسن فرح بخشيان (ژوليده نيشابورى)

 

نظرات

ارسال نظر