قلم شیدا | سی روز به عشق دیدنت آقاجان
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

اشعار مهدوی

سی روز به عشق دیدنت آقاجان

سی روز به عشق دیدنت آقاجان

دلخسته خدا خدا خدا میکردم

یکماه برای تو دعا میکردمهر جمعه ی ماه رمضانی که گذشت 

تا وقت اذان تو را صدا میکردمسی روز به عشق دیدنت آقاجان 

من روزه خود به اشک وا میکردم در هر شب قدر وقت احیاء ارباب 

با یاد شما یاد و صفا میکردمای کاش نماز عید فطر خود را

در پشت سر تو اقتدا میکردمافسوس چنین نشد و من فهمیدم 

یکماه برای خود دعا میکردم

 

 

سیدامیرحسین میرحسینی

نظرات

ارسال نظر