قلم شیدا | عطر خوش یاس جهان را گرفت
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

عطر خوش یاس جهان را گرفت

عطر خوش یاس جهان را گرفت

عطر خوش یاس جهان را گرفت
نکهت احساس جهان را گرفت
مژده میلاد وشکوفائی
حضرت عباس جهان را گرفت
مقدمش برمسلمین مبارک
برامیرالمؤمنین مبارک
اوکه بود نور جلال علی
آینۀ قدروکمال علی
برروی بازوی علمگیراو
بوسه زده اشک زلال علی
شده محو رخ حق پرستش
بوسه زدشیرخدا به دستش
مقدمش برمسلمین مبارک
برامیرالمؤمنین مبارک
یاس گلستان جنان آمده
مهردل افروز جهان آمده
هاشمسان را بده مژده کنون
ماه بنی هاشمیان آمده
نور خورشید وقمر رسیده
برعلی کنون پسر رسیده
مقدمش برمسلمین مبارک
برامیرالمؤمنین مبارک
اوکه بود نور دوعین علی
درهمه جا زینت وزین  علی
روز ولادتش علی گفته است
اوست علمدار حسین علی
گرچه او امیر عالمین است
کربلا اویاور حسین است
مقدمش برمسلمین مبارک
برامیرالمؤمنین مبارک
همین نه او ماه شد ومهر شد
عزیز جان خلق آگاه شد
نور امید همه ناامیدان
باب حوائج الا لله شد
عقده ازکار همه گشاید
دردجانها را دوا نماید
مقدمش برمسلمین مبارک
برامیرالمؤمنین مبارک

 

شاعر : استاد سید هاشم وفایی

نظرات

ارسال نظر