قلم شیدا | داده به ما به دست خودش چشمِ تَر حسین
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

اربعین حسینی

داده به ما به دست خودش چشمِ تَر حسین

داده به ما به دست خودش چشمِ تَر حسین

داده به ما به دست خودش چشمِ تَر حسین

بالاترین عبادت ما گریه بر حسین

 

تو با خودت اگر دل پر درد آوری

آنکه تو را به روضه کند مفتخر حسین

 

مانند نام نامیِ الله از ازل

نامی که هست تا به اَبَد مستمر حسین

 

ما بنده ایم و بندۀ دربند بهتر است

اینسان بما نگاه کند بیشتر حسین

 

ایمان کامل است به ایام بندگی

وقتی ز ما قبول کند جان و سر حسین

 

حجّی که با امام بجا آوری قبول

ورنَه تو در طواف ولی دربدر حسین

 

امسال بار نوکریِ خویش را ببند

شاید رهت نداد به سال دگر حسین

 

چشم از تو بر ندارم و غفلت نمی کنم

ورنه تمام نوکری ام درد سر حسین

 

ما ریزه خوار سفرۀ ارباب بی سریم

با تو شود غلامی ما معتبر حسین

 

کم کاری است هر که نشد زائر حرم

این اربعین تو کرب و بلایم ببر حسین

 

شاعر : محمود ژولیده

نظرات

ارسال نظر