قلم شیدا | عید سعید غدیر خم
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

اشعار

عید سعید غدیر خم

به رسم عشق گشودم زبان... عجب دستی

و دست! رفته سوی آسمان، عجب دستی

ادامه مطلب →

امروز نبی هم به علی مـی بالد

تا روز ابــــد نـام عـلی مـی ماند

ادامه مطلب →