قلم شیدا | شهادت حضرت باقرالعلوم،امام محمدباقر (ع)
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

اشعار

شهادت حضرت باقرالعلوم،امام محمدباقر (ع)

ما در بهشت مرغ غزلخوان باقریم

در گوشه ای ز صحن شبستان باقریم

ادامه مطلب →

باقر به علم شهره هرخاص وعام شد

 مسموم زهر کینه ی کور هشام شد

ادامه مطلب →