قلم شیدا | شهادت حضرت جوادالائمه، امام محمدتقی(ع)
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

اشعار

شهادت حضرت جوادالائمه، امام محمدتقی(ع)

نفس سوخته را مرهم و درمانی نیست

حال و روز تو یقین غیر پریشانی نیست

ادامه مطلب →

هنوز پرده نيانداختيم امير شديم

هنوز جلوه نکرديم بى نظير شديم

ادامه مطلب →

ذیقعده به آخر شد وعمر تو به آخر

 ای مظهر جود وکرم جمله امامان

ادامه مطلب →