قلم شیدا | شهادت امام جعفر صادق (ع)
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

اشعار

شهادت امام جعفر صادق (ع)

زين ماتمى كه چشم ملايك ز خون، ترست

زين ماتمى كه چشم ملايك ز خون، ترست

گويا عزاى صادق آل پيمبرست

ادامه مطلب →

لبالب شد ز خون دل اياغ حضرت صادق

لبالب شد ز خون دل اياغ حضرت صادق

دلم چون لاله مى سوزد ز داغ حضرت صادق

ادامه مطلب →

صبا بگو به فاطمه شرح غم زمانه ام

صبا بگو به فاطمه شرح غم زمانه ام

که خون زجور دشمنان شد دل غمگنانه ام

ادامه مطلب →

داغ صادق شرر سينه ام افروخته کرد

 داغ صادق شرر سينه ام افروخته کرد

جگرى سوخته ياد از جگر سوخته کرد

ادامه مطلب →

پيچيده در ناى زمان فرياد يا زهرا

چنان پيچيده در ناى زمان فرياد يا زهرا

که داده خرمن هستى ما برباد يا زهرا

ادامه مطلب →

نگران است چشم عاشق ما

نگران است چشم عاشق ما
غرق شبنم شده شقایق ما

ادامه مطلب →