قلم شیدا | امام حسن مجتبی علیه السلام
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

روح بلند کرامت

به من سلام کرده و خندید و پرسید: آیا غریب هستی؟ گفتم: آری!

ادامه مطلب →