قلم شیدا | مسیحیت
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

منجی درانجیل مرقس و سیمای روز موعود درمکاشفه یوحنا

آن‌گاه پسر انسان را ببینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می‌آید.

ادامه مطلب →

منجی در انجیل متی

پس بیدار باشید زیرا که آن روز و ساعت را نمی دانید .

ادامه مطلب →