قلم شیدا | یهودیت
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

منجی در آیین یهود

همواره منتظر ظهور او باش، اگر چه (فرارسيدن پايان ذلّت) به تأخير بيفتد، با وجود اين در انتظارش باش

ادامه مطلب →

منجی و روزگار موعود در مزامیر حضرت داوود(ع)

زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند، وارث زمین خواهند بود.

ادامه مطلب →

منجی در کتاب دانیال نبی (ع)

خوشا به حال آنکه انتظار کشد. (عهدعتیق،دانیل نبی فصل12:12)

ادامه مطلب →

منجی و روزگار موعود در کتب انبیاء بنی اسرائیل (2)

اگر چه تاخیر نماید، برایش منتظر باش زیراکه البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود... بلکه جمیع امت ها را نزد خود جمع می کند و تمامی قوم ها را برای خویشتن فراهم می آورد. (عهدعتیق،حیقوق نبی فصل 2: 2- 5) 

ادامه مطلب →

منجی و روزگار موعود در کتب انبیاء بنی اسرائیل (1)

و كمان جنگی شكسته خواهد شد و او با امتها به سلامتی تكلّم خواهد نمود و سلطنت او از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای زمین خواهد بود. (زکریا نبی فصل 9: 10)

 

 

ادامه مطلب →

اشعیا نبی (ع)

منجی در کتاب اشعیاي نبی

مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد. و به جهت مظلومانِ زمین، به راستی حکم خواهد نمود.

ادامه مطلب →