قلم شیدا | ادیان ابراهیمی
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

منجی و انتظار

 انتظار از باورهای ادیان ابراهیمی است ،که این موضوع در کتب مربوط به یهودیت و مسیحیت و به طور کامل تر در روایات اسلامی بیان شده است .

 

 

 

 

 

ادامه مطلب →