قلم شیدا | صحابه از منظر تاریخ
 
مقالات
اشعار
تصاویر
احادیث

بسر بن أرطاة و حکم بن ابی العاص

اصحاب پيامبر که بيرون رفتيد براي جهاد اگر جهاد مي خواهيد بياييد به مدينه  خليفه شما عثمان ،دين محمد را فاسد کرده است.

ادامه مطلب →

سمره بن جندب

تنها از قبیله ما چهل و هشت نفر را سر برید که همگی حافظ قرآن بودند.

ادامه مطلب →